Akademie

Wat behels ons akademie?

Wonderboom bied, met trots, aan:

 • Akademiese uitnemendheid
 • Kleiner Wiskundeklasse (ongeveer 16 per klas)
 • Tweetaligheidskompetisies
 • Taalaande/Redenaarskompetisies
 • Deelname aan akademiese kompetisies
 • e-Leersentrum (gr. R-4)
 • Rekenaartoepassingstegnologie (gr. 5-7)
 • Entrepreneursdag vir graad 7
 • Opvoedkundige uitstappies
 • Liggaamlike opvoeding
 • Die KABV-kurrikulum, soos deur die GDO voorgeskryf, word gevolg

 

Assesseringsdatums

Assesseringsdatums – 2018

 

Bewegingsontwikkeling

 

Kinderontwikkelingsprogram (deel van die kurrikulum vir gr. R tot gr. 3)

  • Twee halfuur periodes per week
  • Voltydse opleiding (BO-instrukteur)

Ons lê klem op groot motoriese vaardighede, skouerstabiliteit, balans, stamina, koördinasie, spierkrag en kreatiwiteit. Die ontwikkeling van die kind se Emosionele IK.

 

KDA

 

e-LEER

Dit rus op twee bene naamlik navorsing en rekenaargeletterdheid. Beide word gekombineer om leerareas te integreer. Leerders moet hierdie vaardigheid in die toekoms kan toepas in elke faset van hul lewe.

Elke leerder het sy eie rekenaar waar vaardighede ingeoefen word om dit te bemeester.

 • Graad R tot Graad 2: 1 x 40 minute periode per week (rekenaargeletterdheid)
 • Graad 3 tot Graad 4: 2 x 40 minute periodes per week (rekenaargeletterdheid)
 • Graad 5 tot Graad 7: Een periode rekenaargeletterdheid van 40 minute met ‘n volledige uitgewerkte kurrikulum

Spesifieke leerarea-temas word in die e-Leer sentrum nagevors. Hulle het dan ook twee periodes e-Leer van 40 minute per week.

rekenaargeletterdheid

Top 10

Leerders ontvang erkenning vir akademiese prestasies.

Die top 10-leerders van graad 4 tot 7 word kwartaalliks, volgens hulle gemiddeld, in die saal aangekondig. Jaarliks ontvang die leerders, wat presteer, erekleure vir uitnemende akademiese prestasie.

Die Top 10 vir kwartaal 4 van 2017 is:

 

Graad 4

1 Lieschen Chamberlain – 96,95%

2 Henco Goldberg – 94,80%

3 Jaco Erasmus – 94,45%

4 Leah Booysen – 94,45%

5 Joseph Wilkinson – 94,08%

6 Markus Booysen – 93,92%

7 Tarien Rossouw – 93,83%

8 Tessa Steenkamp – 93,74%

9 Ruben du Toit – 93,10%

10 Marnus Lezar – 92,36%

 

Graad 5

1 Carli Smith – 95,94%

2 Amber Nel – 94,41%

3 Kara Welding – 93,80%

4 Carla de Clerk – 93,03%

5 Weanri du Plessis – 92,62%

6 Alex Meyer – 92,37%

7 Marika Blom – 92,27%

8 Danielle Meyer – 91,09%

9 Hermine Kruger – 90,94%

10 Tylo Lustig – 90,43%

 

Graad 6

1 Marika Taljaard – 98,24%

2 Lauren du Preez – 97,43%

3 Zelmi du Toit – 96,35%

4 Armand Cilliers – 95,26%

5 Carla Oelofse – 95,20%

6 Joané de Swardt – 95,11%

7 Ivan du Plessis – 94,88%

8 Ajanke Joubert – 94,53%

9 Mika Booysen – 94,28%

10 Connor Koorts- 93,86%

 

 

Wat gons by Wonnies?

Sien ons kalender
en nuusbrief


Facebook