Akademie

Wat behels ons akademie?

Wonderboom bied, met trots, aan:

 • Akademiese uitnemendheid
 • Kleiner Wiskundeklasse (ongeveer 16 per klas)
 • Tweetaligheidskompetisies
 • Taalaande/Redenaarskompetisies
 • Deelname aan akademiese kompetisies
 • e-Leersentrum (gr. R-4)
 • Rekenaartoepassingstegnologie (gr. 5-7)
 • Entrepreneursdag vir graad 7
 • Opvoedkundige uitstappies
 • Liggaamlike opvoeding
 • Die KABV-kurrikulum, soos deur die GDO voorgeskryf, word gevolg

 

Assesseringsdatums

ASSESSERINGSDATUMS 2020

 

Bewegingsontwikkeling

By Wonnies is elke aspek van die leerders se ontwikkeling belangrik.  Daarom fokus ons ook daarop om elke leerder se motoriese ontwikkeling te bevorder.

Die bewegingsontwikkelingprogram word deur ‘n opgeleide Kinderkinetikus aangebied wat die lesse skryf volgens die behoeftes van die leerders sowel as die vereistes van die kurrikulum vir Graad R tot Graad 3 leerders.  Twee halfuur periodes per week word aangebied vir elke klas waartydens hul motoriese ontwikkeling bevorder word deur middel van lekker speletjies en die gebruik van kleurvolle apparaat.

Kinderkinetika fokus op bewegingsaktiwiteite tydens kritieke periodes van neurale ontwikkeling in die kind se lewe.  Elke kind is vatbaar vir sekere stimulasie en inligting tydens ‘n sekere tyd van sy/haar lewe.  Dit word geleentheidsvensters genoem.  Dit is baie belangrik dat die noodsaaklike ontwikkeling en stimulasie plaasvind wanneer die spesifieke “venster” daarvoor oop is aangesien hierdie geleentheidsvensters wel op ‘n sekere ouderdom toemaak en dan is dit vir die kind baie moeilik om ‘n vaardigheid aan te leer.

Kinderkinetika verbeter veral die grootspier ontwikkeling van kinders.  Die ontwikkeling van ‘n kind se motoriese vaardighede kan ook skoolprestasie verbeter en leer- en leesprobleme voorkom/verbeter.  As kinders motories gestimuleer word kan hulle ook beter aandag gee in ‘n klas situasie en makliker konsentreer aangesien ‘n afname in konsentrasie ‘n gevolg van onvoldoende motoriese vaardigheidsuitvoering kan wees.  Kinderkinetika ontwikkel die kind in totaliteit.

Tydens Wonnies se beweginsontwikkeling periodes leer ons speel-speel.

 

 

 

e-LEER

Hier by Laerskool Wonderboom woel en werskaf ons met tegnologie in die sentrums. Graad R tot 4 ontvang hul onderrig in die Rekenaargeletterdheidsentrum terwyl Graad 5 tot 7 die Geïntegreerde Rekenaar Tegnologieklas (GRT) bywoon.

Graad R tot Graad 2:    1 x 40 minute periode rekenaargeletterdheid per week
Graad 3 tot Graad 4:     2 x 40 minute periode rekenaargeletterdheid per week
Graad 5 en Graad 6:      2 x 40 minute periode GRT
Graad 7:                           1 x 40 minuut periode GRT

Graad R tot 4 fokus op rekenaargeletterdheid. Klein handjies maak “speel-speel” kennis met die rekenaar. Ons werk in Paint, MS Word en MS PowerPoint programme.

Graad 5 tot 7 maak op ‘n vakgeïntegreerde wyse gebruik van MS Word, MS Excel en MS PowerPoint programme. Die Wonnies gebruik ook Tablette om Wiskunde te bevorder. Klem word gelê op kennis wat leerders help om hul selfbestuur, probleemoplossingsvaardighede, datahantering, Wetenskap en tegnologie asook hul demonstrasie van begrip in die wêreld daar buite toe te pas.

 

Top 10

Leerders ontvang erkenning vir akademiese prestasies.

Die top 10-leerders van graad 4 tot 7 word kwartaalliks, volgens hulle gemiddeld, in die saal aangekondig. Jaarliks ontvang die leerders, wat presteer, erekleure vir uitnemende akademiese prestasie.

Die Top 10 vir kwartaal  4 van 2019 is:

Graad 4

1 KARLA JORDAAN 95.78%
2 ALEXIA OLIVIER 94.64%
3 ULRICH LOUW 94.26%
4 MICHAEL EIJBERS 93.65%
5 KIARA CILLIERS 93.03%
6 ISABELLA GUNTER 92.22%
7 LIZÉ KRUGER 91.22%
8 RUBEN GELDENHUYS 91.13%
9 FRANCO FERNANDEZ 90.86%
10 MIECKE NEL 90.86%

 

Graad 5

1 HENCO MALAN 95.53%
2 INGE DE CLERK 94.89%
3 JP VAN DALEN 93.69%
4 LUCA BORNMAN 91.39%
5 TIAAN STOLP 90.93%
6 JAMES BRADLEY 90.77%
7 DONÉ JOUBERT 90.66%
8 JACO VERMAAK 90.62%
9 JANÉ MALAN 90.58%
10 JACO ERASMUS 90.38%

 

Graad 6

1 LIESCHEN CHAMBERLAIN 96.45%
2 MARNUS LEZAR 93.18%
3 ANROE VAN ROOYEN 92.43%
4 LEAH BOOYSEN 91.57%
5 HANNAH BRADFIELD 90.71%
6 JOSEPH WILKINSON 90.59%
7 ADRIAAN BURGERS 90.35%
8 ESRIE VENTER 90.29%
9 TESSA STEENKAMP 90.26%
10 ALEXA MADER 90.09%

 

Wat gons by Wonnies?

Sien ons kalender
en nuusbrief


Facebook