Akademie

Wat behels ons akademie?

Wonderboom bied, met trots, aan:

 • Akademiese uitnemendheid
 • Kleiner Wiskundeklasse (ongeveer 16 per klas)
 • Tweetaligheidskompetisies
 • Taalaande/Redenaarskompetisies
 • Deelname aan akademiese kompetisies
 • e-Leersentrum (gr. R-4)
 • Rekenaartoepassingstegnologie (gr. 5-7)
 • Entrepreneursdag vir graad 7
 • Opvoedkundige uitstappies
 • Liggaamlike opvoeding
 • Die KABV-kurrikulum, soos deur die GDO voorgeskryf, word gevolg

 

Assesseringsdatums

Assesseringsdatums – 2018

 

Bewegingsontwikkeling

 

Kinderontwikkelingsprogram (deel van die kurrikulum vir gr. R tot gr. 3)

  • Twee halfuur periodes per week
  • Voltydse opleiding (BO-instrukteur)

Ons lê klem op groot motoriese vaardighede, skouerstabiliteit, balans, stamina, koördinasie, spierkrag en kreatiwiteit. Die ontwikkeling van die kind se Emosionele IK.

 

KDA

 

e-LEER

Dit rus op twee bene naamlik navorsing en rekenaargeletterdheid. Beide word gekombineer om leerareas te integreer. Leerders moet hierdie vaardigheid in die toekoms kan toepas in elke faset van hul lewe.

Elke leerder het sy eie rekenaar waar vaardighede ingeoefen word om dit te bemeester.

 • Graad R tot Graad 2: 1 x 40 minute periode per week (rekenaargeletterdheid)
 • Graad 3 tot Graad 4: 2 x 40 minute periodes per week (rekenaargeletterdheid)
 • Graad 5 tot Graad 7: Een periode rekenaargeletterdheid van 40 minute met ‘n volledige uitgewerkte kurrikulum

Spesifieke leerarea-temas word in die e-Leer sentrum nagevors. Hulle het dan ook twee periodes e-Leer van 40 minute per week.

rekenaargeletterdheid

Top 10

Leerders ontvang erkenning vir akademiese prestasies.

Die top 10-leerders van graad 4 tot 7 word kwartaalliks, volgens hulle gemiddeld, in die saal aangekondig. Jaarliks ontvang die leerders, wat presteer, erekleure vir uitnemende akademiese prestasie.

Die Top 10 vir kwartaal 1 van 2018 is:

Graad 4
1 Henco Malan – 96,93%
2 Inge de Clerk – 95,22%
3 Wian Munnik – 94,44%
4 Zoey Koorts – 93,69%
5 Philip Botha – 92,90%
6 James Bradley – 92,44%
7 Mikayla Smith – 92,26%
8 Doné Joubert – 91,52%
9 Jaco Erasmus – 91,42%
10 Zuané du Plessis – 91,05%

Graad 5
1 Lieschen Chamberlain – 95,95%
2 Jaco Erasmus – 93,57%
3 Leah Booysen – 92,30%
4 Henco Goldberg – 92,09%
5 Ruben du Toit – 91,52%
6 Tessa Steenkamp – 91,01%
7 Tarien Rossouw – 90,91%
8 Alexa Mader – 90,73%
9 Joseph Wilkinson – 90,23%
10 Markus Booysen – 90,03%

Graad 6
1 Weanri du Plessis – 93,27%
2 Carla de Clerk – 92,92%
3 Amber Nel – 92,09%
4 Carli Smith – 91,76%
5 Kara Welding – 90,36%
6 Alex Meyer – 90,11%
7 Fiona de Beer – 88,87%
8 Hermine Kruger – 88,79%
9 Jason Pretorius – 88,78%
10 Miché Conradie – 88,44%

Graad 7
1 Marika Taljaard – 96,75
2 Lauren du Preez – 94,75%
3 Joané de Swardt – 94,19%
4 Mika Booysen – 94,16%
5 Ajanke Joubert – 93,43%
6 Ivan du Plessis – 93,13%
7 Zelmi du Toit – 92,82%
8 Jaimee Wilkinson – 92,72%
9 Connor Koorts – 92,42%
10 Rico Herholdt – 91,99%

Wat gons by Wonnies?

Sien ons kalender
en nuusbrief


Facebook