Skoolinligting

Belangrike inligting

 

Nuusbrief

Nuusbriewe word Donderdae elektronies aan ouers gestuur. Harde kopieë word slegs aan ouers gestuur wat dit so aangedui het. Die nuusbriewe is ook op die webwerf en op ‘Communicator’ beskikbaar. Ander belangrike inligting mag ook van tyd tot tyd, gedurende die week, uitgestuur word.

Jaarkalender

Alle skoolaktiwiteite en ouervergaderings word op die kalender, wat aan die begin van die jaar beskikbaar gestel word, aangedui. Dis ook op die webwerf en ‘Communicator’ beskikbaar. Let Wel: Sommige datums mag deur die loop van die jaar verander.

Kommunikeerder (School Communicator)

Daaglikse inligting en nuus word direk na die ouer se rekenaar of selfoon gestuur. Dit bevat ook die jaarkalender, bronne en skakels na webwerftuistes.

Om te installeer, kliek hier en volg die instruksies.

Sekuriteit

Alle skoolhekke sluit 14:00 en toegang kan slegs deur die Lapahek verkry word.

Skooltye

Gr. R: 08:00 tot 13:00 – Maandae tot Vrydae
Gr. 1 tot 7: 07:30 tot 13:30 – Maandae tot Vrydae

Skooltasse

‘n Praktiese skooltas/sak is by ons eie Klerekas beskikbaar of alternatiewelik by Totiusdal Handelshuis of Overkruin Uitrusters. Ouers word versoek om gereeld deur tasse te gaan om na skrifte, handboeke en omsendbriewe te kyk.

Huiswerk

Huiswerk in die Grondslagfase word gegee om die werk wat in die skool gedoen is, vas te lê en te versterk. Vanaf graad 4 tot 7 is huiswerkopdragte verpligtend en kinders wat dit nie doen nie, sal gepenaliseer word.

Snoepie

Ons het ‘n pragtige snoepie naamlik Won-a-Péttit waar leerders gesonde etes asook lekkers en koeldrank kan koop. Vir meer inligting, kliek op die skakel.

Won Appetit Spyskaart – 2017

Fietsloods

Leerders moet asseblief hulle eie fietse binne die fietsloods sluit.

Skoolgelde

 

Kliek op die volgende skakel vir meer inligting:

Vasgestelde skoolgeld vir 2018

 

 

 

Woelige Wonnies – Gr. R

  • Laerskool Wonderboom se Graad R klasse bestaan al die afgelope 23 jaar. Ons was die eerste Afrikaanse skool, noord van die berg, wat Graad R aangebied het.
  • Mev. Heléne Fourie staan aan die hoof van die Woelige Wonnies.
  • Daar is ses klasse en al ses die onderwyseresse is ervare onderwysers wat volgens ‘n vasgestelde KABV-program die kleuters onderrig.
  • Die ses klasse is toegerus met opvoedkundige speelgoed van hoogstaande gehalte waarmee die kleingoed heerlik tydens vryspel binne speel. Sonder dat hulle dit besef, word vaardighede so speel-speel ingeoefen om hulle gereed te maak vir Graad 1.
  • Vryspel buite is die hoogtepunt van die dag en die goed toegeruste speelterrein bied verskillende aktiwiteite waar die kleuters speel volgens ‘n vasgestelde speelrooster om speel-speel vaardighede in te oefen. Dit geskied onder die toesig van die ses onderwyseresse en twee assistente. Die assistente studeer Vroeë kinderontwikkeling en Grondslagfase.

Daar word ook ‘n groot verskeidenheid buitemuurse aktiwiteite aangebied:

Maandae:
Mini-Tennis
Cmaths (Wiskunde Aktiwiteit) Tydens Skooltyd
Dinsdae:
Dans ( Ballet en Moderne dans)
Skaak Tydens Skooltyd
Woensdae:
Kleutermusiek en Blokfluit
Drama Tydens Skooltyd
Donderdae:
Playgholf
Netbal Tydens Skooltyd
Vrydae:
Genie Kidz (Met tablette) Tydens Skooltyd
Witjassies (Wetenskap aktiwiteit) Tydens Skooltyd
Tjomme met Somme (Wiskunde aktiwiteit) Na Skool

 

Naskool

Die Naskool bestaan uit opgeleide en bekwame personeel wat verseker dat daar n vriendelike en veilige milieu geskep word waar kinders nog regtig kan speel en is toegerig met van die beste Naskoolfasiliteite wat n stimulerende atmosfeer skep vir huiswerkdoeleindes. Aangesien die Naskool deur die skool bedryf word, verskerp interpersoonlike verhoudings tussen personeel en leerders om mekaar te ondersteun en op hulle beste te funksioneer.

As deel van die leerders se Naskooltoesig en akademiese ontwikkeling , bestaan die Naskool tans uit ongeveer 280 leerders.

Ons het twee huiswerksessies, met bekwame personeel wat toesig en hulp verleen.

Middagetes en laatmiddagverversings word voorsien.

Die Naskool funksioneer daagliks van direk na skool tot 17:30. Ons is oop tydens alle vakansies, behalwe Desembervakansie en publieke vakansiedae. ʼn Vakansieprogram word gevolg met projekte en speletjies wat deur die toesighouers aangebied word

 

Naskoolhoof: Jaco Hauptfleisch – jaco@wonwen.co.za

Naskoolbestuurder: Monica Swart – naskool@wonwen.co.za

 

Die Aansoekvorm asook die Debietordermagtiging kan hier afgelaai word.

Naskool – Aansoek tot toelating – 2018

Debietordermagtiging – 2018

Klerekas

U kan skoolklere, sportklere en kouse asook PT-drag vir graad 4 tot 7 leerders hier aankoop. Kaartfasiliteite is beskikbaar.

Die graad 1-skryfbehoeftepakkette is, aan die einde van die jaar, beskikbaar.

Klerekastye is:

Maandae tot Donderdae: 07:00 tot 10:30 en 12:30 tot 14:30

Vrydae: 07:00 tot 10:30 en 12:30 tot 13:45

U is ook welkom om by Totiusdal Handelshuis of Overkruin Uitrusters te gaan skoolklere aankoop.

Totiusdal Handelshuis
Codonialaan 773, Waverley, Pretoria, 0186
Tel: 012 332 1380

Overkruin Uitrusters
Braam Pretoriusstraat 286, Sinoville, Pretoria, 0182
Tel: 012 567 2026

Kontak gerus vir Hanecke Collins by klerekas@wonwen.co.za vir enige navrae.

Snoepie

Ons het ‘n pragtige snoepie naamlik Won-a-Péttit.

Daar is daagliks heerlike kospakkies, volgens u kind se behoefte, beskikbaar. Kospakkies kan ook vir aktiwiteite na skool bestel word.

U kan ook ‘n kontantbedrag weekliks of maandeliks inbetaal, wat dan aangeteken word vir u kind se krediet om daagliks aankope te doen op die ‘boekstelsel’. U kan die aankope beheer deur ‘n daaglikse limiet te stel waarvoor u kind mag koop, asook wat die kind mag koop. Vooruitbetalings kan as volg gedoen word:

  • Kontant by snoepie
  • Elektroniese betalings in die skool se bankrekening. Meld asseblief dan net u kind se naam, graad asook SNOEPIE as verwysing. Stuur asseblief die bewys van betaling na snoepie@wonwen.co.za.

U kan oulike lekkergoedpakkies vir u kind se verjaarsdag bestel.

Om teleurstelling te voorkom, kan u kind soggens voor skool ‘n bestelling vir ‘n ete plaas om te verseker dat hy/sy kos van sy keuse pouse kan geniet.

Kliek gerus op die skakel vir die heerlike spyskaart.

Won Appetit Spyskaart 2018

 

 

 

 

 

.

Wenke aan ouers

 

Skoolgereedheid

Hoe gereed is my kind vir die skool? Verskeie faktore speel ‘n rol, maar dit moet in totaliteit gesien word!

Taalvaardigheid:
Vlotheid – gemaklik en in vol sinne gesprek voer
Woordeskat – moenie babataal met u kind praat nie

ADL – Aktiwiteite van die daaglikse lewe:
Die kind moet onafhanklik klere kan aantrek, selfstandig eet, bad, tandeborsel en hare kan kam

Liggaamsbewustheid:
Moet die liggaamsdele kan benoem
Links/regs lateraliteit moet goed vasgelê wees

Motoriese vaardigheid:
Grof (groot spier) – Kan op een been staan vir 12 sekondes
Op tone balanseer / Bal gooi en vang / Paddaspring / Kan huppel / Op balanseerbalk loop / Aaneen touspring
Fyn – Kan tussen lyne inkleur / Strik vasmaak / Eie naam skryf

Visuele persepsie (gesigswaarneming):
Kan vorms benoem; Ken kleure uit; Kan verskille en ooreenkomste uitken;
Legkaart bou; Patrone pak

Ouditiewe persepsie (gehoorwaarneming):
Geluide onderskei; Verskille en ooreenkomste in klanke onderskei; Rympies en liedjies onthou

Kognitiewe ontwikkeling:
Die kind moet tot 20 kan tel; Syfers herken; Persoonlike besonderhede kan onthou,
bv. ouderdom, verjaarsdag, adres en telefoonnommer

Konsentrasie en aandagspan:
Luister na opdragte en voer dit uit
Take binne ‘n sekere tyd voltooi (tempo is belangrik)

Emosionele ontwikkeling:
Selfvertroue – voor maats optree en spontaan wees
Selfstandigheid – onafhanklik kan werk en verantwoordelikheid neem
Selfbeheersing – beheer gevoelens
Die kind kan ‘n volledige menstekening maak

Sosiale ontwikkeling:
Goeie verhouding met maats en volwassenes
Suksesvol deelneem in groep
Mededeelsaam
Beurt afwag

Word deel van die Wonnie-wenners en bou saam met u kind aan ‘n wenskool!

Algemene vrae

Vrae wat gereeld deur ouers aan die kantoor gerig word:

Hoeveel is die skoolfonds per maand of per jaar vir die skool, die Woelige Wonnies en die Naskoolsentrum afsonderlik. Hoe is hierdie gelde betaalbaar?

Geld kan kontant, deur middel van elektroniese betalings, per debietorder of per tjek aan Laerskool Wonderboom betaal word. Enige tjeks aan Woelige Wonnies, moet asseblief duidelik aan hul uitgemaak word. Gebruik asseblief u familiekode in die geval van elektroniese betalings. Hierdie kode is by die finansieskantoor, of by u kind se registeronderwyser/es beskikbaar.

Hoe laat begin die skool en die Woelige Wonnies. Hoe laat verdaag die leerders?

Skool:
Maandae tot Vrydae: 07:30 tot 13:30

Woelige Wonnies:
Die personeel is al vanaf 07:00 in die oggend in die klasse, maar die program begin eers 08:00. Die program eindig 12:30 en u kan dan u kleuter kom afhaal. Kleuters wat boeties en sussies in die “groot skool” het, kan in ons klasse bly tot 13:45. Nie later nie asseblief. Naskoolkleuters word deur die betrokke persone by die klasse afgehaal.

Waar kan ek ‘n padkaart na die skool bekom?

Daar is ‘n padkaart op ons webwerf beskikbaar, kliek hier.

Wat is die prosedure rondom die afhaal van my kind gedurende skoolure indien hy/sy ‘n afspraak by ‘n dokter/tandarts/spesialis, ens. het?

Voortdurende onderbrekings in klasse noodsaak dat daar slegs voor pouses en voor die skool om 13:30 verdaag, afkondigings gemaak sal word. Neem dus kennis dat die kantoorpersoneel verbied word om leerders in klastyd na die kantoor te roep of afkondigings buite hierdie tye te maak. Leerders wat afsprake binne skooltyd het, moet dit die vorige dag met hul registeronderwyser/es uitklaar. Bring asseblief die dag van die afspraak, ‘n brief saam waarin die onderwyser by wie hy/sy op die gegewe tyd sal wees, in kennis gestel word dat die leerder toestemming het om die klas te verlaat en die ouer by die kantoor te ontmoet. Dit is u verantwoordelikheid om die kind in te lig oor die spesifieke tyd wat u hom/haar kom haal en hy/sy moet self op die gegewe tyd by die kantoor aanmeld. Grondslagfase (gr. 1-3) onderwyseresse sal behulpsaam wees om kinders kantoor toe te stuur op die gegewe tyd, maar dit is baie belangrik dat u die onderwyser vooraf skriftelik in kennis stel.

Indien my kind siek was, aan wie stuur ek die siektessertifikaat?

Leerders wat siektessertifikate inhandig, moet dit asseblief by hul registeronderwyser/es inhandig.

Indien ek vir my kind ‘n kospakkie wil bring, wanneer en waar kan dit gedoen word?

Kospakkies of enige ander pakkies sal slegs tydens pouses aan leerders gegee word. U kan dit by die kantoor kom afgee.

Waar kan ek skool- of sportklere aankoop?

Laerskool Wonderboom is bevoorreg om ons eie klerewinkel te besit naamlik die Klerekas.

Waar kan ek die jaarprogram in die hande kry?

Die jaarprogram is aangedui op die skoolkalender wat, in die begin van elke jaar, aan elke leerder uitgedeel word. Indien u nie ‘n skoolkalender ontvang het nie, is daar kopieë by mev. Annelize Worst beskikbaar. U kan dit ook op ons webwerf aflaai. Dit gebeur partykeer dat datums verander. Doen asseblief navraag by die kantoor of daar wel regstellings aangebring is.

Wie kan ek skakel indien ek meer wil uitvind oor ‘n spesifieke sportsoort, oefentye, wedstryde of byeenkomste?

Navrae kan aan admin@wonwen.co.za gerig word.

Indien ek enige navrae, versoeke of klagtes het, waarheen kan ek dit stuur?

Dit is belangrik dat sulke aangeleenthede op skrif geplaas word. U kan dit epos na die skool se algemene eposadres, naamlik admin@wonwen.co.za of faks na 012 543 0875 vir aandag ADMIN.

Wanneer ontvang die Woelige Wonnies besoekers en oproepe?

U is meer as welkom om die Woelige Wonnies tussen 11:00 en 12:00 te skakel of te besoek.

Wat is die kontakbesonderhede van die Naskoolsentrum?

U kan die naskoolsentrum vanaf 11:00 by 072 060 1419 skakel. Vir meer inligting kyk gerus onder die skakel ‘Skoolinligting – Naskool’.

skool_1
skool_2

Wat gons by Wonnies?

Sien ons kalender
en nuusbrief


Facebook