Kultuur

WONNIES kultuur

 • Klawerklitsies
 • Staccato’s
 • Koor
 • Voortrekkers
 • Redenaars
 • Public Speaking
 • Drama

 

Klawerklitsies

Die Junior Revue groep van Laerskool Wonderboom bestaan al 11 jaar onder leiding van mev. Rethna Oosthuizen. Die Klawerklitsies bestaan uit graad 1, 2, 3 en 4 leerders van Laerskool Wonderboom.  Me. Carina Rademan is puik met die afrigting van die liedjies vir die stemopnames en me. Stepanie Pretorius is mnr. Chrizner Kelp, die choreograaf, se regterhand.

Die Klawerklitsies bestaan uit 40-50 lede, afhangende van die hoeveelheid kinders wat die oudisie geslaag het. Oudisies word aan die begin van die jaar gehou. Temas en liedjies word deurdag uitgesoek om by die ouderdom van die kinders te pas.

Die kostuums waarmee hulle optree, word deur ‘n professionele kleremaakster ontwerp en gemaak.

Die Klawerklitsies se missie is om ‘n gesonde omgewing vir kinders te skep waar dans en sang op ‘n goeie, georganiseerde en gedissiplineerde wyse ontwikkel word. Aangesien die Klawerklitsies in die openbare oog is en direk die skool verteenwoordig, word van elke kind en sy ouers verwag om die gedragskode en waardes van die skool uit te leef.

Die Klawerklitsies oefen twee keer per week en dan is daar nog twee oefennaweke deur die jaar.

Die Klawerklitsies tree by verskeie groot geleenthede op en neem ook aan kunswedstryde en die grootste revue kompetisie naamlik Kaleidoskoop deel.

Die Klawerklitsies se positiewe energie is aansteeklik en die onderwysers vorm ’n hegte band met elke kind. ‘n Heerlike ervaring vir elke dansertjie in wording.

 

Staccato’s

Die Staccato’s is ons senior revuegroep (gr. 5-7) se dansvloer vir beweging.

Oefentye is Maandae en Woensdae waar daar drie bekwame personeellede en ‘n choreograaf, mnr. Chrizner Kalp, betrokke is.

Die Kaleidoskoopkompetisie is die hoogtepunt van ons geselskap, waaraan ons deelneem.

Koor

‘n Wonnie-koorkind is ‘n gebalanseerde kind wat baie kan doen; hard kan werk op akademiese gebied, voluit sy deel doen op die sportveld en dan ook uit volle bors kan sing en die vreugde van musiek kan waardeer! Koorwerk bestaan nie net uit sing nie, dit is ook om sosiaal te ontwikkel, as ‘n span saam te werk en om saam pret te hê.

Die doel van die koor is om sangtalent van ‘n Wonnie te ontgin en te ontwikkel.

Die missie van die koor is om helder en suiwer koorklanke voort te bring en om ‘n liefde vir koorsang en musiek by Wonnies te kweek.

Juniorkoor

Laerskool Wonderboom se Juniorkoor bestaan uit graad 1-3 leerders. Die koorjaar strek vanaf Augustus-Augustus elke jaar en die oudisies daarvoor vind in die vierde kwartaal plaas.

Die Juniorkoor se doel is om elke klein Wonnie se sangvaardighede te ontwikkel, daarom poog ons om soveel leerders as moontlik te akkommodeer. Om in die Juniorkoor te wees, is nie net voordelig vir Wonnies op alle vlakke nie, maar is ook pure pret en plesier!

Organiseerder: Me. Carli Janse van Rensburg

Seniorkoor

Die Seniorkoor bestaan uit graad 4-7 leerders. Oudisies vind plaas gedurende die middel van die derde kwartaal. Indien ‘n koorlid hom verbind tot die koor, geld dit vir die volle koorjaar wat in Augustus begin en aanhou tot oudisies in die volgende jaar gehou word.

Die koor neem aan die volgende deel:

 • ATKV Applous
 • Eisteddfod
 • Jakaranda Kinderkoor Winterkonsert
 • Koorfeeste
 • Funksies
 • Enige skoolkultuuraktiwiteite

Organiseerders:

Koorleier: Mnr. Stephan Gericke
Begeleier: Mnr. Ferdie Geyer
Organiseerder: Me. Anna-Mari van Emmenis

Voortrekkers

Welkom by Voor-die-Berg Voortrekkers

Die Voortrekkers is ‘n kultuurbeweging wat die moderne Afrikaner, in besonder sy jeug, bemagtig om as positiewe burgers suksesvol te wees. Elke lid gaan sy volle potensiaal bereik deur geleenthede te gebruik om effektiewe, persoonlike leierskap te ontwikkel.

Hoekom ‘n Voortrekker

Die Voortrekkers ontwikkel jou kind …

 • met ‘n positiewe identiteit,
 • om sosiale vaardighede aan te leer,
 • as ‘n dienende leier,
 • deur positiewe waardes te kweek,
 • met ‘n verbintenis om te leer,
 • om waarde-gebaseerde keuses te maak.

Die Voortrekkers bied jou kind …

 • konstruktiewe tydsbenutting,
 • doelgemaakte programme,
 • ondersteuning,
 • avontuur,
 • grense en verwagtinge,
 • pret.

 

Laerskool

Penkoppe en Drawwertjies

Die laerskoollede van Die Voortrekkers, gr. R tot gr. 7, staan bekend as Penkoppe (seuns) en Drawwertjies (dogters). Deur die loop van die agt laerskooljare, wil ons deur middel van die loopbaanplan, die kinders aanmoedig om:

Leiers van hul eie lewens te wees.

Dit beteken dat die uitkoms waarna gestreef word, daarop neerkom dat die kind toegerus sal wees om ‘n leier van sy eie persoonlike lewe te wees en dat hy homself sal kan handhaaf tussen andere.

 

Hoërskool

Verkenners

Die hoërskoollede van Die Voortrekkers staan bekend as Verkenners (seuns of dogters). Deur die loop van hulle vyf hoërskooljare, word die kinders deur middel van die loopbaanplan aangemoedig om:

Persoonlike leierskap te bemeester om sodoende suksesvol as ‘n algemene leier op te tree.

Aangesien die kind in die laerskool reeds geleer het hoe om as leier van sy eie lewe op te tree, word daar in die Verkennerloopbaan daarop voortgebou. Aktiwiteite is daarop gemik dat hulle, hulle self persoonlik en ook tussen ander kan handhaaf. Hulle kry ook die geleentheid om tegnieke en vaardighede, wat benodig word vir effektiewe leierskap, aan te leer, in te oefen en te bemeester.

 

Volwassenes

Offisiere, Heemraadslede en Voortrekkervriende

Volwassenes vanaf 18 jarige ouderdom stel hulself vrywillig beskikbaar om  as Offisiere, Heemraadslede en Voortrekkervriende aan Die Voortrekkers diens te lewer. Die volwasse lede fokus op:

Aanbieding van Voortrekkeraktiwiteite

Spanoffisiere is deurlopend by die kinders betrokke en moedig hulle aan om ten volle aan al Die Voortrekkers se aktiwiteite deel te neem ten einde persoonlike leierskap suksesvol in hulle lewens toe te pas.

Offisiere en Heemraadslede wat diens lewer in bestuursposte help Die Voortrekkers om ‘n stewige struktuur te bou waarbinne die aktiwiteite van Die Voortrekkers suksesvol aangebied kan word.

Voortrekkervriende (Jeugvriende) stel fasiliteite en toerusting, asook hulle kennis en vaardighede, beskikbaar om Die Voortrekkers in al die aktiwiteite te ondersteun.

Die Voortrekkers bied aan al die volwasse lede ‘n groot verskeidenheid van opleidings- en akkreditasiegeleenthede om hulle voor te berei vir hul taak met die kind, asook vir persoonlike verryking en ontwikkeling.

 

Kontak ons

Kommandodagbestuur van Voor-die-Berg Voortrekkers

KL Marissa Botha
Kommandoleier
voordieberg@gmail.com
082 333 4796

AKL SunetteBotha
Adjunkkommandoleier Administrasie
voordieberg.adm@gmail.com
083 376 8223

 

Redenaars

Redenaarkompetisies bied ‘n platform waarop Wonnies hulle redevoering kan uitleef!

Ons neem jaarliks aan die ATKV-Redenaars deel, wat vir ons ‘n spog en eer is. Daar is ook ander geleenthede waar leerders blootstelling kry om dié vaardigheid ten volle uit te leef.

Ons bied ook jaarliks ons Interne Redenaars vir juniors (gr. 1-3) en seniors (gr. 4-7) aan wat ‘n spoggeleentheid is. Leerders berei elkeen ‘n toespraak voor vir ‘n assessering en daarvolgens nooi ons die top vyf per graad uit, wat aan die Interne Redenaars deelneem. Die algehele wenner vir die aand, ontvang ‘n trofee by ons Meriete aand.

 

Public Speaking

Public Speaking is die Engelse weergawe van die Interne Redenaars by ons skool. Dit is ‘n vaardigheid wat leerders die geleentheid bied om met selfvertroue in hul tweede taal te kommunikeer.

Ons jaarlikse Public Speaking vir graad 4-7 vind in Augustus plaas. Die leerders neem in klasverband deel wat as ‘n assessering dien. Die top 5 uit die graad word dan uitgenooi na die Public Speaking aand.

Drama

Beeld Eisteddfod en Pretoria Kunswedstryd is waar ons dramaleerders floreer.

Dit bied aan leerders, wat nie by ateljees drama-afrigting ontvang nie, die geleentheid en blootstelling om ook hul dramatalent te ontwikkel.

Dis hier waar Wonnies geskuur en geskaaf word om eendag as opkomende sterre uit te blink.

Groepie 15
Groepie 1
staccato_logo

Wat gons by Wonnies?

Sien ons kalender
en nuusbrief


Facebook